Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Mirosławiec

Nadleśnictwo Mirosławiec

67 259 50 94

67 259 63 31

miroslawiec@pila.lasy.gov.pl

ul. Wolności 30
78-650 Mirosławiec

Nadleśniczy

Paweł Olszacki

67 259 64 61

email

Zastępca Nadleśniczego

Leszek Kamiński

67 259 64 62

email

Główny Księgowy

Anna Wankiewicz

67 259 64 65

email

Inżynier Nadzoru

Małgorzata Ziółkowska

67 259 64 75

email

Dział Gospodarki Leśnej

Dział Finansowo-Księgowy

Posterunek Straży Leśnej

Stanowisko ds. Pracowniczych

Dział Administracyjno Gospodarczy

Administrator Systemu Informatycznego