Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Mirosławiec
Nadleśnictwo Mirosławiec
67 259 50 94
67 259 63 31

ul. Wolności 30
78-650 Mirosławiec

Nadleśniczy
Paweł Olszacki
67 259 64 61
Zastępca Nadleśniczego
Leszek Kamiński
67 259 64 62
Główny Księgowy
Anna Wankiewicz
67 259 64 65
Inżynier Nadzoru
Małgorzata Ziółkowska
67 259 64 75

Dział Gospodarki Leśnej

Barbara Dudziak
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 67 259 64 72
Adam Pawlak
Starszy specjalista SL ds. użytkowania lasu i obrotu drewnem
Tel.: 67 259 64 63
Artur Majewski
Starszy specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 67 259 64 72
Paweł Krawczyk
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 67 259 64 74
Michał Dubiał
Specjalista SL ds. edukacji przyrodniczo-leśnej i ochrony przyrody
Tel.: 67 259 64 73

Dział Finansowo-Księgowy

Katarzyna Gregorczyk
Księgowy
Tel.: 67 259 64 66
Irena Gralak
Starszy Księgowy
Tel.: 67 259 64 64
Patrycja Gabrych
Księgowy
Tel.: 67 259 64 66

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Skowron
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 67 259 64 76
Jakub Sabik
Strażnik Leśny
Tel.: 67 259 64 76

Stanowisko ds. Pracowniczych

Wioletta Świątkowska - Gnych
Starszy Referent ds. Pracowniczych
Tel.: 67 259 64 67

Dział Administracyjno Gospodarczy

Joanna Grudzińska
Sekretarz
Tel.: 67 259 64 71
Michał Jarząbek
Specjalista ds. remontowo-budowlanych
Tel.: 67 259 64 70
Agata Ciepielewska
Specjalista ds. administracyjno-magazynowych
Tel.: 67 259 64 68
Magdalena Pietrus
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 67 259 64 68
Magdalena Ciepielewska
Sekretarka
Tel.: 67 259 64 60
Krzysztof Skrzyński
Kierowca konserwator
Tel.: 668 542 933

Administrator Systemu Informatycznego

Sławomir Światowy
Instruktor techniczny ds. Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
Tel.: 67 259 64 69

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wioletta Świątkowska - Gnych
Inspektor ochrony danych osobowych
Tel.: 67 259 64 67