Asset Publisher Asset Publisher

Wielkie liczenie zwierzyny

W dniach 27-28 lutego na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec przeprowadzono inwentaryzacje zwierząt bytujących w naszych. W akcji udział brali pracownicy nadleśnictwa oraz członkowie kół łowieckich.

Metoda, którą zastosowano do inwentaryzacji zwierzyny polegała na otoczeniu przez myśliwych oraz leśników wylosowanego fragmentu lasu, a następnie stopniowym przemieszczaniu się liczących w głąb powierzchni i liczeniu zwierząt opuszczających kurczący się obszar liczenia. Tym sposobem policzyliśmy zwierzęta na powierzchni 1081,48 ha (trzynaście powierzchni próbnych). Odnosząc liczbę zwierząt policzonych na powierzchniach próbnych do powierzchni całkowitej nadleśnictwa szacujemy, że na terenie leśnym występuje: 1 102 jeleni, 2 199 saren, 282 dzików.Odnosząc liczbę zwierząt policzonych na powierzchniach próbnych do powierzchni całkowitej nadleśnictwa szacujemy, że na terenie leśnym występuje: 1 102 jeleni, 2 199 saren, 282 dzików.

Dane które uzyskano zostaną wykorzystane przy opracowywaniu wieloletnich planów łowieckich.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie,
Darz bór!