Asset Publisher Asset Publisher

Nurogęsi i gągoły w nowych budkach

20 marca Dyrektor i pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz pracownicy i Nadleśniczy Nadleśnictwa Mirosławiec, zawiesili 4 skrzynki lęgowe dla gągołów i nurogęsi.

Miejsca, w którym ptaki znajdą nowe schronienia lęgowe musiały być zlokalizowane w sąsiedztwie wody, dlatego wytypowano cztery zaciszne lokalizacje wzdłuż brzegu jeziora Wielki Bytyń. Zadanie związane jest z projektem „ Ochrona wybranych siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej na podstawie wskazań zawartych w panach zadań ochronnych na terenie województwa zachodniopomorskiego" oraz realizacją działań związanych z ochroną czynną gatunków ptaków i ich siedlisk przewidzianych w planie zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą. Celem było zwiększenie dostępności potencjalnych miejsc lęgowych i zwiększenie stanu populacji ptakówCelem było zwiększenie dostępności potencjalnych miejsc lęgowych i zwiększenie stanu populacji ptaków gniazdujących w dziuplach o dużej średnicy wlotowej, ze wskazaniem na gągoły i nurogęsi. Kolejnym etapem zadania będzie kontrola zasiedlenia i zajęcia. Miejmy nadzieję że każda ze skrzynek znajdzie ptasiego lokatora, który z sukcesem wyprowadzi lęg.