Asset Publisher Asset Publisher

NOWE TABLICZKI NA POMNIKOWYCH JESIONACH

W miejscowości Sadowo znajduje się przydrożna aleja okazałych jesionów wyniosłych. Cztery z pośród 11 drzew objęto w 1994 r. ochroną prawną.

Od chwili pierwszego oznaczenia drzew minęło więc blisko ćwierć wieku. Przez ten czas istniejące oznakowanie uległo zniszczeniu oraz zmieniły się wzory tabliczek informacyjnych, którymi oznacza się prawnie chronione twory przyrody. Dlatego podczas corocznego przeglądu pomników przyrody wymieniono brakujące i zużyte oznakowanie.

Proces zamierania tych wspaniałych drzew jest obserwowany w całej EuropieProwadzone obserwacje potwierdzają nienajlepszą kondycję drzew. Każde wykazuje objawy zamierania jesionu wyniosłego, które jest obserwowane w całej Polsce od początku lat 90. Jedno z drzew rosnących w alei, nie będące pomnikiem przyrody, zamarło całkowicie. Proces zamierania tych wspaniałych drzew jest obserwowany w całej Europie, między innymi w skutek występujących anomalii pogodowych takich jak susze, wysokie temperatury, które powodują osłabienie nawet najbardziej okazałych drzew.