Asset Publisher Asset Publisher

LASY HCFV

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 18-20.12.2017r. wznawiającego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests) do kategorii 3.1 ( ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej) oraz 3.2 ( Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej), Nadleśnictwo Mirosławiec zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii.

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów  o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests )             w Polsce – lipiec 2006r.

Kategoria HCVF

Kryteria wyznaczania

3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne w dobrym lub doskonałym stanie ochrony ( o reprezentatywności A lub B)

3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

grądy, buczyny, łęgi w dobrym lub doskonałym stanie ochrony ( o reprezentatywności A lub B)

 

Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 3.1 i 3.2 HCVF oraz mapa znajduje się w zakładce:

Nasza praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF