Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje Społeczne Ekosystemy Referencyjne

Nadleśnictwo Mirosławiec informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych.

Ostateczny „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Mirosławiec" oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Mirosławiec" są do pobrania w formie plików PDF.

Ponadto Nadleśnictwo Mirosławiec informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.