Asset Publisher Asset Publisher

Ile dzików ukryło się w lesie?

Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jednak dzięki przeprowadzonej w ostatnich dniach z polecenia Ministra Środowiska ogólnopolskiej inwentaryzacji, już wkrótce poznamy odpowiedź.

Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich biorących udział w tym trudnym przedsięwzięciu udało się bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić inwentaryzację – powiedział na zakończenie, dziękując, Paweł Olszacki Nadleśniczy Nadleśnictwa Mirosławiec.W liczeniu zwierząt na obszarze Nadleśnictwa Mirosławiec zaangażowanych było ponad 80 osób, reprezentujących koła łowieckie zrzeszone w PZŁ, zakłady świadczące usługi na rzecz nadleśnictwa, lokalny samorząd, policję, stowarzyszenie EkoQulturka oraz pracownicy nadleśnictwa. Pod lupę wzięto także zwierzęta chronione – wilki, rysie i żubry. Wilków nie widziano, ale o ich obecności świadczyć może znaleziona w lesie ofiara, w postaci młodego jelenia. Obszar nadleśnictwa objęty inwentaryzacją to ponad 1 800 ha. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich biorących udział w tym trudnym przedsięwzięciu udało się bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić inwentaryzację – powiedział na zakończenie, dziękując, Paweł Olszacki Nadleśniczy Nadleśnictwa Mirosławiec.

Po co to wszystko? Zbyt duża liczebność dzików sprzyja rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, dlatego tak ważne jest rozpoznanie liczebności tego gatunku w poszczególnych regionach kraju.