Asset Publisher Asset Publisher

Dyrektor zwołał naradę

W dniu 21 października br. w Nadleśnictwie Mirosławiec odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza, wieńcząca prace nad nowym Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mirosławiec na lata 2016-2025.

Podstawowym zadaniem narady jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000", a także analiza i akceptacja zrealizowanych zadań w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu.

Naradzie przewodniczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Pan Ryszard Standio. Na Naradę Techniczno-Gospodarczą do Nadleśnictwa Mirosławiec przybyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednostek samorządowych, przemysłu drzewnego oraz organizacji pozarządowych, jak również przedstawiciele wykonawcy projektu planu – firma KRAMEKO z Krakowa. Nadleśniczy Nadleśnictwa Mirosławiec Paweł Olszacki przedstawił analizę gospodarki leśnej za okres obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu 2006-2015, podsumowującą działalność nadleśnictwa w tym okresie. Swój referat wygłosił również wykonawca projektu planu , w którym przedstawiony został plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie. Referat na temat zagadnień związanych z ochroną lasów Nadleśnictwa Mirosławiec wygłosił Kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku Stefan Perz.

Ostatnią częścią spotkania była dyskusja nad projektem planu. Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając zadania, kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Mirosławiec.