Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Michał Dubiał
tel. 67 25 96 346
email: michal.dubial@pila.lasy.gov.pl